Polityka prywatności

Polityka prywatności Homewell Apartments

 

Niniejsza polityka prywatności wskazuje, jakie informacje mogą być gromadzone o użytkowniku serwisu i w jaki sposób mogą być one wykorzystywane, określa podstawowe zasady ochrony danych osobowych obowiązujące w Homewell Apartments.

1. Czym są dane osobowe?
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), informujmy, iż: Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne.

2. Kto jest administratorem moich danych osobowych?
Administratorem Państwa danych jest Homewell Apartamenty Adam Mazurek z siedzibą w Poznaniu, REGON 302720210, NIP 617-215-75-12. W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych przez Administratora zapraszamy do kontaktu z Administratorem za pomocą poczty elektronicznej stay@homewell.pl lub telefonicznie +48 603 201 051.

3. Jakie są moje prawa w związku z tym?
Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi lub sprzeciwu do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Informujemy również, że Państwa dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż okresy przedawnień w sprawach cywilnych i karnych ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami polskiego prawa w zakresie, w jakim Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

4. Które dane osobowe są pozyskiwane przez Homewell Apartamenty?
W procesie korzystania z naszych usług zgodnie z prawem pozyskujemy niektóre lub wszystkie z poniższych danych osobowych:
– Imię i nazwisko,
– Miejsce zamieszkania,
– Numer telefonu,
– Adres e-mail,
– Dane karty kredytowej, debetowej bądź inne dane płatnicze,
– Preferencje językowe,
– Dane biometryczne, takie jak zdjęcie.

5. W jaki sposób są one pozyskiwane?
Powyższe dane osobowe pozyskujemy podczas:
– Dokonywania rezerwacji on- lub offline,
– Rozmów telefonicznych,
– Komunikacji przez wiadomość e-mail, czat online.
– Przekazania ich od strategicznych partnerów biznesowych m.in. platform rezerwacyjnych, biur podróży, pośredników turystycznych, klientów korporacyjnych i innych.

6. Kto ma dostęp do moich danych osobowych?
Przesyłając nam dane osobowe związane z innymi osobami (np. dokonując rezerwacji dla innej osoby) użytkownik oświadcza, że jest do tego upoważniony i tym samym upoważnia nas do wykorzystania owych danych zgodnie z naszą Polityką prywatności. Możemy być zobowiązani do przekazania danych klienta władzom lokalnym, jeżeli będzie to wymagane przez prawo albo w ramach dochodzenia, jeżeli obowiązek taki wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Do państwa danych mają dostęp jedynie nasi upoważnieni pracownicy oraz podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie, w szczególności dostawcy usług IT.

7. Po co są pozyskiwane moje dane osobowe?
Dane osobowe gromadzone przez naszą firmę są wykorzystywane dla poniższych celów:
– Rezerwacja apartamentu,
– Zameldowanie i zapłata za pobyt,
– Wnioski, skargi, spory, reklamacje i inne zastrzeżenia,
– Formularze internetowe,
– Rezerwacja przez internet,
– Identyfikacja klienta.

8. W jaki sposób moje dane osobowe są chronione?
Naszym obowiązkiem jest chronić pozyskane dane osobowe przed przypadkową ingerencją (zmiana lub zniszczenie) i wyciekiem (nieupoważniony dostęp, wyjawienie). Umożliwiają nam to zgodne z prawem środki ochrony fizycznej i elektronicznej, jak na przykład system haseł oraz certyfikat szyfrowania SSL (Comodo SSL).

Dane firmy:
Homewell Apartments Adam Mazurek
ul. Staszica 35, 63-200 Jarocin
NIP: 6172157512, REGON: 302720210