Regulamin usług

Regulamin korzystania z apartamentów Homewell Apartments

 

Szanowni Goście, w celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem.

Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 

1. Apartamenty Homewell Apartments wynajmowane są na doby.
2. Doba hotelowa trwa od godz. 14:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 w dniu wyjazdu.
3. W celu zagwarantowania rezerwacji wymagane jest podanie danych karty kredytowej (imię i nazwisko właściciela karty, numer karty, data ważności karty). Homewell Apartments zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty na 7-10 dni w przypadku rezerwacji standardowej oraz pobranie całkowitej kwoty rezerwacji w dowolnym momencie w przypadku rezerwacji bezzwrotnej.
4. Przedłużenie doby hotelowej jest możliwe w zależności od dostępności apartamentu i po uprzednim potwierdzeniu przez obsługę za dodatkową opłatą :
* do godz. 13:00 – 50 zł
* po godzinie 13:00 – naliczana jest opłata wysokości wartości doby hotelowej
5. Liczba Gości przebywających w apartamencie po godz. 22:00 nie może być większa niż podana przy rezerwacji. W przypadku stwierdzenia większej ilości osób naliczona zostanie dodatkowa opłata.
6. W apartamencie obowiązuje całkowity zakaz palenia. Za nieprzestrzeganie zakazu palenia Homewell Apartments ma prawo naliczyć dodatkową opłatę wysokości 500 zł.
7. Apartament służy do celów mieszkalnych. Organizowanie imprez towarzyskich w apartamencie jest całkowicie zabronione. W przypadku naruszenia tej zasady Homewell Apartments ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez obowiązku zwrotu należności z racji pozostającego okresu rezerwacji lub obciążyć Gościa karą finansową wysokości 1000 zł.
8. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22:00 do 6:00 Gość nie przestrzegający tej zasady może zostać poproszony o opuszczenie apartamentu bez obowiązku zwrotu należności z racji pozostającego okresu rezerwacji.
9. W przypadku interwencji Policji bądź Straży Miejskiej zostanie nałożona kara w wysokości 1000 zł.
10. Wszelkie zniszczenia, uszkodzenia lub uwagi dotyczące stanu apartamentu, które Gość zastanie przy odbiorze apartamentu, powinny zostać zgłoszone w ciągu 3 godzin od zameldowania. W przypadku braku zgłoszenia uszkodzeń Homewell Apartments zastrzega sobie prawo do obciążenia Gościa kosztami naprawy.
11. Gość zobowiązany jest do zachowania Apartamentu w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu. Za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub braki przedmiotów i urządzeń technicznych powstałe z winy Gościa lub odwiedzających osób, Gość Apartamentu ponosi pełną odpowiedzialność finansową.

12. Homewell Apartments nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Gości pozostawione w apartamencie.
13. Obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia rzeczy stanowiących wyposażenie apartamentu.

 

 

Prosimy o zastosowanie się do regulaminu

 

Życzymy udanego pobytu
Homewell Apartments

 

wersja do druku